DIAGNÒSTIC ASSISTIT DE COMPETITIVITAT (DAC)

Blocs DAC

Aplicació informàtica formada per un conjunt d’eines i metodologies per reflexionar, pensar i fer-se preguntes que faciliten l’anàlisi dels aspectes clau de l’empresa o d’un projecte empresarial.

El procés permet ampliar la visió i tenir en compte els aspectes clau per consolidar i desenvolupar el model de negoci.

Actualment, hi ha 4 mòduls del DAC actius, aprofita’ls i comença a realitzar el diagnòstic de la teva empresa.

Recorda que el DAC, disposa d’ajuda en cada apartat, la qual cosa permet a l’usuari rebre a través de la icona ajuda un assessorament o explicació per a realitzar cada una de les eines o metodologies que conté.


Bloc  
Bloc 1: Diagnòstic Bàsic Accedeix
Bloc 2: Diagnòstic de Consolidació Accedeix
Bloc 3: Desenvolupament Mercat Avançat Accedeix
Bloc 4: Posicionament Accedeix