Competitivitat al segle XXI

Definició

Competitivitat

L’estudi es basa en la competitivitat de les empreses gironines, i per realitzar-lo, cal tenir-ne molt clara la definició del terme competitivitat empresarial.

 

Per tal d’obtenir la definició des del punt de vista dels empresaris en les anteriors edicions es van involucrar els participants del FocusGi.  Recullint les principals valoracions, es van identificar tres grans definicions, totes òptimes des de diferents punts de vista però amb certs matisos.

DEFINICIÓ 1: Es defineix la competitivitat empresarial com la capacitat d’una empresa d’aconseguir rendibilitat econòmica dels seus productes o serveis a través d’una relació qualitat/preu equitativa mirant de reduir els costos al mínim possible.

DEFINICIÓ 2: Es defineix la competitivitat empresarial com la capacitat d’una empresa de produir béns i serveis de qualitat, que obtinguin èxit i acceptació en el mercat global a través d’alts nivells de productivitat (model de les 3 E: “eficiència, eficàcia i efectivitat”.

DEFINICIÓ 3: Es defineix la competitivitat empresarial com la capacitat d’una empresa per desenvolupar i mantenir uns avantatges competitius que li permetin gaudir d’una posició destacada en el sector on actua, aconseguir rendibilitat econòmica i tenir èxit en el mercat de forma sostinguda en comparació de les activitats desplegades pels seus competidors.

 

El resultat de l’estudi va concloure que la millor definició és la tercera, tal com el comitè executor esperava, i mostra la bona predisposició dels empresaris gironins per aconseguir i mantenir de forma sostinguda els avantatges competitius desenvolupats.