LA GUIA

Metodologia i Eines de Competitivitat

Manual pràctic per al disseny i el desenvolupament estratègic

08/07/2014
2 visites

Les PIME catalanes viuen un moment decisiu, en què resulta vital combinar la reflexió a llarg termini amb l’acció immediata. L’estratègia és el full de ruta a llarg termini que una organització tria, basant-se en els seus avantatges competitius i tenint en compte les seves capacitats i recursos, així com els reptes de l’entorn on... llegir més

Font / Autor: ACCIÓ
 Arxiu Adjunt

Guia per a la gestió dels recursos humans de la pime

25/02/2014
5 visites

L’objectiu de la guia és facilitar una eina pràctica, propera i senzilla que afavoreixi la presa de decisions al propietari, al director general o al gerent de l’empresa, tenint en compte els aspectes de recursos humans, a partir d’unes recomanacions pràctiques i exemples d’empreses. Les polítiques de recursos humans són un conjunt de... llegir més

Font / Autor: ACC10
 Arxiu Adjunt

Pla de successió familiar

05/02/2013
137 visites

La successió és un fet excepcional que els empresaris familiars han d'abordar una vegada a la seva vida des del rol de succeïts. Perquè és excepcional i perquè en depèn la continuïtat de l'empresa és crític fer-la bé. Cal agafar la gestió de la successió com una inversió d'alta rendibilitat potencial:... llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt

Finances corporatives per a PIMES

22/10/2012
111 visites

La guia pretén oferir una eina senzilla, pràctica i de fàcilús que faciliti la presa de decisions del propietari, director general o gerent de l’empresa tenint en consideració els aspectes financers. llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt

Innovar en nous productes

22/10/2012
115 visites

En una economia globalitzada, on l’entorn empresarial canviaconstantment, innovar ràpidament i de forma sistemàtica s’haconvertit en una necessitat a l’hora de ser competitius. Enaquest context, el temps d’arribada al mercat, és a dir, des dela concepció de la idea fins que el producte s’estàcomercialitzant, esdevé un factor... llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt

Innovar per progressar, gestió de la innovació

22/10/2012
111 visites

Aquesta guia neix amb l’objectiu de servira les empreses industrials petites i mitjanes (pimes) com a einaper iniciar una autoavaluació sobre la seva capacitat per innovar.Vol ser un primer pas per motivar una reflexió interna. No estracta tant d’obtenir les respostes adequades com que lesempreses puguin plantejar-se les preguntes essencials peraugmentar la seva... llegir més

Font / Autor: CIDEM. Catalunya Innovació
 Arxiu Adjunt

Aprofundir en el coneixement del mercat i del client

22/10/2012
131 visites

Aquesta guia de suport, vol ajudar a l'empresari a tenir clar  "COM FER UN ESTUDI DE MERCAT " La guia pretenen transmetre la importància de donar suport a les decisions empresarials en la informació que ens subministra el mercat, informació que s'obté a partir de les dades obtingudes a través de l'elaboració del corresponent estudi de mercat.Resulta... llegir més

Font / Autor: CEEI Ciudad Real
 Arxiu Adjunt

Noves tecnologies, més enllà dels sistemes de gestió

22/10/2012
113 visites

El paper de les tecnologies de la informació ha estat centrat, des dels seus inicis, en l’automatització i suport als processos estructurats, facilitant que aquests es puguin fer de manera mésàgil i ràpida i donant suport a la captura de la informació operativa de les companyies (comercial, operació, logística i... llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt

Logística i productivitat

22/10/2012
111 visites

Un document que permeti al teixit empresarial català replantejar-se la seva estratègiad’operacions, a partir d'un enfocament innovador i una visió general de les modernes tècniquesde gestió dels processos operatius. En aquest sentit, volem agrair la contribució tant de totesles empreses, institucions i persones que ens han ajudat a desenvolupar... llegir més

Font / Autor: CIDEM. Catalunya Innovació
 Arxiu Adjunt

Posicionament

22/10/2012
119 visites

Entra dins el Diagnòstic Assistit de Competitivitat (DAC), una eina que et permetrà registrar les teves dades i et guiarà durant tot el procés. Identifica els atributs que el mercat valora i compara la teva empresa amb la importància que li dona el consumidor i la principal competència.  Com ens hi podem adaptar de la millor manera possible?... llegir més

Font / Autor: Novagroup

Com innovar en màrqueting

22/10/2012
109 visites

Aquesta guia persegueix dos objectius: primer, posar a disposició de l’empresa un procés de reflexió estratègica orientada al mercat, i segon, oferir una metodologia per a l’execució de l’estratègiaen l’àmbit comercial i de màrqueting que tingui present la innovació i que sigui també útil per a... llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt

Anàlisi del mercat

22/10/2012
115 visites

Entra dins el Diagnòstic Assistit de Competitivitat (DAC), una eina que et permetrà registrar les teves dades i et guiarà durant tot el procés.  Analitza les diferents tipologies de clients; realització de la descripció del client i del seu procés de compra per detectar les possibles oportunitats de creixement en el mercat. Feu ús de... llegir més

Font / Autor: Novagroup

Diagnòstic de Consolidació

22/10/2012
115 visites

Entra dins el Diagnòstic Assistit de Competitivitat (DAC). És una eina us permetrà registrar les vostres dades i us guia durant tot el procés.  Inicia el procés de visualització de la vostra empresa. Analitza les principals dades històriques, de productes o serveis i dels clients principals per finalitzar la reflexió amb... llegir més

Font / Autor: Novagroup

Vols començar a exportar?

22/10/2012
116 visites

Aquesta eina recull les cinc etapes clau que ha de tenir en compte qualsevol empresa abans d'encetar la seva nova activitat exportadora: elaborar un pla, escollir els productes, prioritzar els mercats, decidir l'estratègia comercial i posar en pràctica un pla de comunicació. llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt

Diagnòstic bàsic

22/10/2012
111 visites

Entra dins el Diagnòstic Assistit de Competitivitat (DAC), una eina que et permetrà registrar les teves dades i et guiarà durant tot el procés.  Inicia el procés de visualització de la teva empresa. Analitza les principals dades històriques i finalitza la reflexió amb l'elaboració d'un DAFO. Feu ús de les ajudes de... llegir més

Font / Autor: Novagroup

Sistemes de gestió de la Qualitat, Medi ambient i seguretat

22/10/2012
89 visites

  L'objectiu d'aquest manual és tractar els Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i salut de forma que l'empresa pugui integrar-los tots ells dins la seva gestió diària. La integració de sistemes de gestió representa un atractiu per a les organitzacions, ja que contribueix a estalviar molts dels recursos i dels esforços que... llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt

Gestió per processos, cap a l'EFQM

22/10/2012
104 visites

La present guia té com a objectiu establir els principis i les directrius que permeten a una organització adoptar de manera efectiva un enfocament basat en processos per a la gestió de les seves activitats i recursos. Aquesta guia s'adreça a totes les empreses que vulguin dotar la seva gestió d'un enfocament basat en processos i/o aplicar o millorar aquest... llegir més

Font / Autor: CIDEM. Catalunya Innovació
 Arxiu Adjunt

La prevenció de riscos laborals

02/10/2012
101 visites

Aconseguir que una empresa sigui competitiva implica no sols realitzar productes de qualitat a preus adequats a les necessitats del mercat, sinó també comptar amb un equip humà motivat i eficaç.La preocupació pel benestar i la salut dels treballadors és un ingredient bàsic d’un pla d’empresa ben realitzat, per tant, ha de quedar... llegir més

Font / Autor: Departament de treball de la Generalitat de Catalunya
 Arxiu Adjunt

Disseny de l'estratègia

20/09/2012
106 visites

Les pimes catalanes viuen un moment decisiu en què resulta vital combinar la reflexió de llarg termini amb l’acció immediata. Aquesta guia permet: Ajudar a les pimes a millorar la forma en què defineixen les seves estratègies de futur, oferint-los aquesta guia senzilla i pràctica per dissenyar, desplegar i implantar-ne... llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt

Organització empresarial

20/09/2012
109 visites

L’estructura empresarial catalana es caracteritza per un clar predomini de les petites i mitjanesempreses (pimes). Més específicament, a Catalunya destaca el protagonisme de lesempreses amb menys de deu treballadors, les anomenades microempreses.En aquest sentit, les microempreses tenen unes característiques molt particulars quefan que no sempre els sigui possible... llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt

Procés de Visualització de l'empresa

20/09/2012
114 visites

Fins fa no gaire temps, el tenir una "Missió i Visió" va ser bàsicament una moda empresarial. A poc a poc, la moda es va anar convertint en reflexions a través d'un conjunt d'eines per orientar les organitzacions, comho fa una brúixola cap al nord desitjat. El procés de definició i reflexió entorn la MISSIÓ, VISIÓ i VALORS... llegir més

Font / Autor: Novagroup
 Arxiu Adjunt

Sistemes de retribució variable II

20/09/2012
105 visites

L'objectiu d'aquesta publicació és analitzar, des d'un punt de vista fiscal i empresarial els aspectes més rellevants dels diferents sistemes de retribucions variable a l'àmbit de les start-up tecnològiques. La guia classifica els sistemes de retribucions variable en dos grans grups segons estiguin o no basats en la valoració de la companyia, i a partir... llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt

Sistemes de retribució variable

20/09/2012
96 visites

Recull de les diferents opcions que tenim de motivar els treballadors mitjançant sistemes de retribució que impliquin a l'equip amb l'empresa i els faci partícips del projecte. llegir més

Font / Autor: CIDEM. Catalunya Innovació
 Arxiu Adjunt

Dimensió Empresarial

03/09/2012
110 visites

L'estudi  tracta de la mida de les empreses i com aquesta influeix en el seu creixement abordant diferents metodologies i filosofies escrites sobre aquest tema. L'estudi inclou un anàlisi de la dimensió de les empreses catalanes en el sector de la indústria i finalment apunta les línies a seguir per promoure una accelaració empresarial.   llegir més

Font / Autor: ACC1Ó
 Arxiu Adjunt