ÍNDEX DE COMPETITIVITAT

Resultats 2014

L'INDEX DE COMPETITIVITAT
de l'any 2014 és:
+4.38
sobre 7 punts, segons l'escala de l'index de competitivitat global (ICG)


Resultat per sectors
Sector 2012 2013 2014
Global 4.67 4.44 4.38
Indústria 5.01 4.28 4.71
Serveis 4.29 4.28 4.22

Resultat per vectors
Vector Puntuació
Sistemes Informació 5.03
Serveis Financers 4.04
Internacionalització 3.35
Màrqueting i Comercial 4.57
Tecnologia R+D+i 3.11
Gestió i cultura Empresarial 4.37
Qualitat i Medi Ambient 4.79
Logística 4.25

Evolució de la competitivitat
ICE Global ICE Sector Indústria ICE Sector Serveis